مرور رده

کلیه

ایا سندرم نفروتیک خطرناک است؟

سندرم نفروتیک هنگامی رخ می دهد که واحدهای فیلتراسیون کلیه آسیب دیده باشند. این آسیب باعث می ‌شود مقدار زیادی از پروتئینی که در شرایط عادی درون پلاسما وجود دارد، به ادرار نشت کند و بدین ترتیب، مقدار پروتئین خون شما را کاهش دهد. از آنجا که این پروتئین ‌ها به حفظ مایعات در جریان خون کمک می ‌کنند، بخشی از این مایعات از خون به درون بافت های شما نشت کرده…
ادامه مطلب