مرور رده

کلیه

آزمایش اسپرم (اسپرموگرام) و هر آنچه که باید در باره آن بدانید

امروزه ۱۰-۱۵ درصد زوجین به علت مشکل ناباروری مراجعه می نمایند که در بررسی مردان اولین آزمایش که بعد از معاینه بیضه ها انجام می شود آزمایش اسپرم می باشد. آزمایش اسپرم سه عامل اصلی در سلامت اسپرم ها را سنجش می کند که عبارتند از: شمار اسپرم ها شکل اسپرم ها جا به جایی اسپرم ها که به تحرک اسپرم ها نیز شناخته می شود. با توجه به اهمیت و…
ادامه مطلب