مرور رده

مثانه

احساس ادرار و نیامدن ادرار

شرایط زیادی وجود دارند که می توانند بر نحوه ادرار کردن تأثیر بگذارند. اگر فردی به طور مکرر تمایل به ادرار کردن دارد، ولی مقدار بسیار کمی بیرون می آید، این مشکل می تواند به علت عفونت مجاری ادراری (UTI)، بارداری، مثانه پرکار و یا پروستات بزرگ شده باشد. در موارد بسیار کمی، برخی از سرطان  ها، عامل احساس ادرار کاذب در زنان و مردان هستند. انواع علل…
ادامه مطلب