مرور رده

واریکوسل

بعد از عمل واریکوسل چه اتفاقی می افتد؟

واریکوسل به بزرگ و واریسی شدن ورید های كیسه بیضه  گفته می شود. این بیماری از شایعترین بیماریهای مردان پس از بلوغ می باشد. در این نوشتار به بررسی اقدامات و مراقبت های بعد از عمل واریکوسل می پردازیم. واریکوسل شایعترین علت کاهش تولید و کیفیت اسپرم و ناباروری در مردان است. واریکوسل همچنین می تواند باعث جمع شدن بیضه ها شود. خوشبختانه اغلب واریکوسل ها…
ادامه مطلب