مرور برچسب

وازکتومی

آزواسپرمی شایعترین علت نازایی مردان

درباره آزواسپرمی یا عدم وجود اسپرم که شایعترین علت نازایی مردان است چه می دانید؟ در این مقاله دکتر حسین کرمی متخصص ارولوژی، جهت اطلاع رسانی و رفع نگرانی این دسته از مراجعین به طور مفصل به بررسی علل، تشخیص و درمان آزواسپرمی و یا عدم وجود اسپرم می پردازند. امروزه نازا به کسی گفته می شود که اصلاٌ نطفه ندارد و در آزمایش اسپرم انجام شده، اسپرم صفر می…
ادامه مطلب