مرور برچسب

نوار مثانه

از تکرر ادراری مزمن رها شوید

حتماً در خانواده،‌ اطرافیان و دوستان کسانی را می شناسید که از تکرر ادراری مزمن رنج می برند. این افراد با مصرف کم مایعات مجبورند که چندین بار در روز به دستشوئی بروند. در این مقاله به بررسی علل و درمان تکرر ادراری مزمن می پردازیم.شرح حال این افراد این افراد غالبا میگویند، که چند ماه یا چند سال است، که مبتلا به تکرر ادراری هستند و با مصرف…
ادامه مطلب