مرور برچسب

بی اختیاری ادرار بعد از عمل پروستات

بی اختیاری ادراری در مردان بعد از عمل باز پروستات

اگر متخصص ارولوژی و جراح مجاری ادراری تجربه کافی نداشته باشد و با دقت کافی پروستات را از مجاری جدا نکند، می تواند سبب اسیب به مجرای ادراری شود که بیمار بعد از عمل پروستات دچار بی اختیاری ادراری می شود.

اگر اسیب به مجاری ادراری شدید نباشد، معمولا بعد از چند ماه بهبودی کامل حاصل می شود اما اگر آسیب شدید باشدف فرد تا اخر عمر نیاز به استفاده از پوشک دارد. این یک فاجعه است، پس در انتخاب پزشک خود حتما دقت کنید.

بی اختیاری ادراری در مردان بعد از عمل بسته پروستات

در جراحی بسته پروستات که TUR-P نیز نامیده میشود، پروستات بصورت قطعات متعدد خارج می گردد. در این عمل جراحی حتما باید پزشک دارای تجربه کافی باشد تا از بی اختیاری ادراری بعد از عمل و آسیب به مجرای ادراری جلوگیری بعمل آید.

اگر پزشک بی تجربه باشد بر حسب اینکه آسیب خفیف یا شدید باشد، بی اختیاری موقت و یا دائمی رخ می دهد.

پروستاتکتومی برداشتن پروستات به روش جراحی باز

بیمار روز قبل از عمل پروستاتكتومی بستری شده از شب قبل از عمل ناشتا بوده و برای وی سرم و آنتی بیوتیك تزریقی شروع شده و سه واحدخون نیز رزرو می گردد. این عمل معمولاً با بیحسی نخاعی انجام می شود وباعث ناتوانی جنسی نمی گردد. پروستات یك غده كوچك در زیر مثانه است كه در تمام مردان وجود داشته و بعد از 50 سالگی بتدریج بزرگ می شود و با فشار بر روی مجرای…
ادامه مطلب