دکتر مهری نخستین پناهی جراح و متخصص زنان و زایمان و ناباروری

 دکتر مهری نخستین پناهی جراح و متخصص زنان و زایمان و ناباروری

جهت تعیین وقت می توانید از طریق شماره تلفن ۲۲۶۴۷۴۰۴ و یا شماره همراه ۰۹۳۵۱۱۴۲۰۸۰ تماس گرفته .  ویزیت بدون تعیین وقت قبلی امکان پذیر نیست.