دکتر مهری نخستین پناهی جراح و متخصص زنان و زایمان و ناباروری

جهت تعیین وقت می توانید از طریق شماره تلفن 22647404 و یا شماره همراه 09351142080 تماس گرفته .  ویزیت بدون تعیین وقت قبلی امکان پذیر نیست.