مرور برچسب

وازووازستومی

۱۵ عامل شایع نازایی مردان و درمان آنها

با توجه به علت های شایع نازائی باید بیمار از نظر تک تک موارد فوق بررسی شود و علل زمینه ای را باید تشخیص و سپس درمان را شروع کرد. به عنوان مثال به تک تک موارد و درمان آنها اشارده ای می کنم. 15 عامل شایع نازایی مردان 1- نارسائی بیضه در تولید اسپرم 2- اختلالات کروموزومی 3- نارسایی ثانویه بیضه به علت رادیوتراپی و شیمی درمانی، اریون و عفونت 4-…
ادامه مطلب