مرور برچسب

مثانه پركار

مثانه پرکار یا تکرر ادرار مزاحم زندگی روزمره

حتماً در خانواده اطرافیان و دوستان كسانی را می شناسید كه از تكرر ادرار ( مثانه پركار ) مزمن رنج می برند. توصیه میکنم این مقاله را بخوانید. این افراد با مصرف كم مایعات مجبورند كه چندین بار به دستشویی بروند ، اغلب تكرر ادرار این افراد را…