مرور برچسب

مثانه های عصبی

آنچه والدین درباره ی شب ادراری کودکان باید بدانند

شب ادراری کودکان یا شب‌میزی به حالتی گفته می‌شود که در سنی که معمولاً هم سن و سالان بیمار می‌توانند خود را کنترل کنند، شخص به طور غیرارادی در هنگام خواب ادرار می‌کند.اگر از ابتدای تولد هنوز کودک در شب ادرار می‌کند به این حالت شب ادراری…