مرور برچسب

شکستگی آلت

درباره شکستگی آلت تناسلی چه میدانید

شکستگی آلت تناسلی مردان یکی از موارد بسیار مهم میباشد که هر مرد جوان را هنگام داشتن سکس تهدید میکند و اگر اطلاع از آن و کیفیت ایجاد و و عوارض بعد از شکستگی نداشته باشید ممکن است باعث کجی آلت تناسلی و یا از بین رفتن قدرت نعوظ برای همیشه گردد. علت شکسته شدن آلت تناسلی چیست؟ شایعترین علت شکستگی آلت تناسلی آسیب و ضربه شدید و تا شدن آلت در اثر…
ادامه مطلب