مرور برچسب

درمان سرطان کلیه

سرطان کلیه موذی ترین سرطان نهفته در بدن

کلیه ها به عنوان واحد تصفیه کننده خون در هر فردی به اندازه مشت او و در پهلوها قرار گرفته است.مثل اعضاء دیگر بدن کلیه ها نیز در معرض انواع بیماری ها از جمله سرطان کلیه قرار دارند. انواع تومور های کلیه تومورهای کلیه به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقیسم می شوند. تومورهای خوش خیم با توجه به ماهیتشان که اغلب به جائی از بدن منتشر نمی شوند و در…
ادامه مطلب