مرور برچسب

تنگی حالب

UPJO یا تنگی محل اتصال حالب به کلیه

تنگی محل حالب به لگنچه در بسیاری از مواقع کاملاً بی علامت می باشد و به صورت اتفاقی در سونوگرافی و بررسی های عکس برداری مشخص می شود. درد خفیف و متناوب پهلوها مخصوصاً بعد از مصرف مایعات یکی دیگر از نشانه های تنگی حالب به لگنچه یا UPJO می باشد. تنگی محل اتصال حالب به لگنچه یا UDT همانطور که در مقاله گذشته ذکر شد که لوله حالب به منزله محل تنفس کلیه…
ادامه مطلب