مرور برچسب

بی اختیاری اضطراری

علل و درمان بی اختیاری اضطراری یا فوریتی -قسمت دوم

به دفع اضطراری و ناگهانی و غیرارادی ادرار بی اختیاری اورژانسی یا اضطراری می گویند. در این نوع بی اختیاری فرد به صورت ناگهانی احساس دفع ادرار می کند و چه بسا اگر دیر به دستشویی برود خودش را خیس می کند. در قسمت قبل درباره بی اختیاری استرسی صحبت شد. در این قسمت می خواهیم به بررسی بی اختیاری اورژانسی بپردازیم. چه عللی باعث بی اختیاری اضطراری یا…
ادامه مطلب