مرور برچسب

بی اختیاری ادرار در سالمندان

درمان بی اختیاری ادراری نوع استرسی با عمل جراحی SLING

بی اختیاری ادراری یکی از مشکلات بهداشتی بسیار شایع در زنان، بخصوص در سنین بالا می باشد. تقریباً 51-26 درصد از زنان در سنین 17 تا 59 سال حداقل یکبار بی اختیاری ادراری را تجربه کرده اند. بی اختیاری استرسی ادرار چیست؟ بی اختیاری استرسی ادرار…