مرور برچسب

اختلال در تخمک گذاری

آیا میدانید ۳۰ درصد علل نازائی منشاء زنانه دارد؟

نازائی یک مشکل مشترک زن و مرد می باشد و هر زوجی که 18 ماه بعد از نزدیکی مداوم و کنترل نشده، بچه دار نشوند باید تحت بررسی علل آن قرار گیرند. علل نازائی زنان 30 درصد علل نازائی منشاء زنانه دارد که در ادامه به بررسی علل آن می پردازیم. 1-…