مرور برچسب

آلت تناسلی چگونه شکسته میشود؟

درباره شکستگی آلت تناسلی چه میدانید

شکستگی آلت تناسلی مردان یکی از موارد بسیار مهم میباشد که هر مرد جوان را هنگام داشتن سکس تهدید میکند و اگر اطلاع از آن و کیفیت ایجاد و و عوارض بعد از شکستگی نداشته باشید ممکن است باعث کجی آلت تناسلی و یا از بین رفتن قدرت نعوظ برای همیشه گردد. علت شکسته شدن آلت تناسلی چیست؟ شایعترین علت شکستگی آلت تناسلی آسیب و ضربه شدید و تا شدن آلت در اثر…
ادامه مطلب