مرور برچسب

آزمایش ادرار

سنگ کلیه سلطان دردها

سنگ كليه در كنار درد زایمان و دندان درد یكی از شاه دردهای علم پزشكی است. از مشخصات درد سنگ كليه این است كه ناگهانی بوده با تهوع و استفراغ همراه است و حالت موجی دارد یعنی درد اصطلاحا می‌گیرد و ول می‌كند. بیمار به‌شدت بی‌قرار می‌شود و به‌دنبال راهی برای كاهش درد می‌گردد. اگر كسی سنگ كليه داشته باشد الزاما درد هم دارد؟ نه، ممكن است سنگ در كلیه…
ادامه مطلب