مرور رده

برگشت های ادراری

برگشت ادرار در اطفال

حدود نیمی از موارد برگشت ادرار کودکان بدون نیاز به جراحی و فقط با درمان دارویی و غیرجراحی و با انتظار، درمان می شوند (به ویژه در کودکان کم سنی که علت برگشت ادرار در آنها، ضعف خفیف عضلات مثانه در محل اتصال سوراخ های حالب بوده است. برگشت ادرار از مثانه به حالب (ریفلاکس ادراری) - تعریف و علت  در شرایط طبیعی به دلیل شکل و وضعیت حمایتی عضلات مثانه…
ادامه مطلب