مرور رده

تومورهای بیضه

علل درد بیضه در آقایان

یکی از آزاردهنده ترین دردها برای یک مرد و جنس مذکر درد ناشی از بیضه ها می باشد که کیفیت زندگی فرد را شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد. عوامل درد بیضه می تواند منشا درونی یا بیرونی داشته باشد.  چه عواملی باعث درد بیضه می شوند؟ در حالت کلی درد می تواند به علت تحریکات بیرونی از قبیل ضربه، تصادف و آسیب ناشی از آن باشد و یا علت درد بیضه از درون بیضه…
ادامه مطلب